?!DOCTYPE html> mayisoft 关于开?019年度哈尔滨学院教师教学发展基金项目立项与结题的通知-哈尔滨学?/title> <meta charset="gb2312"> <meta name="renderer" content="webkit"> <meta content="IE=edge" http-equiv="X-Ua-Compatible"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/common.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/aspku.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/font-style.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230657847565251554603060000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../content.vsb.css" /> <META Name="keywords" Content="鍝堝皵婊ㄥ闄? /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://cbjs.baidu.com/js/o.js"></script> </head> <body> <div id="ptfpaak6" class="containter"><!--#begineditable "LOGO" name="LOGO" viewid="51410" tagname="LOGO" contype="" stylesysid="" clone="0"--> <!-- 网站logo图片地址请在本组?内容配置-网站logo"处填?--> <img src="../../images/top.jpg" width="1260" height="137" border="0" alt="哈尔滨学? title="哈尔滨学?><!--#endeditable--></div> <div id="ptfpaak6" class="containter"><!--#begineditable "网站导航" name="网站导航" viewid="51436" tagname="网站导航" contype="" stylesysid="" clone="0"--><div id="ptfpaak6" class="menu "> <ul class="nav lr" style="margin:0 auto;"> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vaW5kZXguaHRt.html" class="topnav">首页</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vMTA3OC8xNDQ3Lmh0bQ==.html" class="topnav">学院概况</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vMTA3OC8xNDQ3Lmh0bQ==.html">学院简?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../1078/1450.htm">校长致辞</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vMTA3OC8xNDUxLmh0bQ==.html">现任领导</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vMTA3OC8xNDUyLmh0bQ==.html">学校文化</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4veHMvYi5odG0=.html" target="_blank">学校校史</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4venpqZy96empnLmh0bQ==.html" class="topnav">组织机构</a> </li> <li class="nav-menu navmore"> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vZGpnei5odG0=.html" class="topnav">党建工作</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vc3pkdy9qc21sL2p5a3h4eV8uaHRt.html" class="topnav">师资队伍</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy9qc21sL2p5a3h4eV8uaHRt.html">教师名录</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy9zanhtcy5odG0=.html">省教学名?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/ljrctd.htm">领军人才梯队</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy94c3h4Lmh0bQ==.html">学术新秀</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4va3lj.html" target="_blank" class="topnav">科学研究</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://veguiver.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">图书?/a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vd3M=.html" target="_blank" class="topnav">外事窗口</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4veHNj.html" target="_blank" class="topnav">学生活动</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4veHNj.html" target="_blank">学生工作</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vdHc=.html" target="_blank">团委</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4venNqeWM=.html" target="_blank" class="topnav">招生就业</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://veguiver.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">公共服务</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vZGFz.html" target="_blank">档案?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../ztzl/gpjh" target="_blank">国培计划</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vZ2dmdy94eHp5Lmh0bQ==.html" target="_blank">信息资源</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://old.hrbu.edu.cn/wlbx/lb.jsp" target="_blank">办公网报?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://veguiver.com/jxjyxy/smxxzx/smxxzx.htm" target="_blank">市民学习中心</a></li> </ul> </li> </ul> </div><!--#endeditable--></div> <div id="ptfpaak6" class="containter"> <img src="../../Images/by-banner2.jpg"> </div> <div id="ptfpaak6" class="center"> <!--#begineditable "栏目名称" name="栏目名称" viewid="51446" tagname="栏目名称" contype="" stylesysid="" clone="0"--><div id="ptfpaak6" class="list-title2"> <span class="fl span">通知公告</span> <span class="fr syspan">首页 >通知公告</span> </div> <!--#endeditable--> </div> <div id="ptfpaak6" class="center news-text"><!--#begineditable "文章内容" name="文章内容" viewid="51439" tagname="文章内容" contype="" stylesysid="" clone="0"--> <script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/mp4video.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><style> .vsbcontent_img{ text-align:center;} </style> <form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <p class="title"><xwbt>关于开?019年度哈尔滨学院教师教学发展基金项目立项与结题的通知</xwbt></p> <p> <div class="center text" id="vsb_content"><zwnr><p style="line-height: 2em"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">各二级学院:</span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">根据《哈尔滨学院教师教学发展基金项目管理办法》的相关规定,现开?019年教师教学发展基金项目的立项与结题工作。具体安排如下:</span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><strong><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">一、申报立?/span></strong></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">(一)项目类?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">教师教学发展基金项目分为“哈苑青椒计划”项目和“哈苑教学学术研究支持计划”项目?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">(二)申报要?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">项目申报者要求为在我校从事理论教学和实践教学的一线教师?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">1.“哈苑青椒计划”项目为教师自选项目,申报者可根据自身的教学需求、研究兴趣、教学疑难或学校的教学现状,拟定研究课题,以提升自身的教学水平,改善教学效果为立项目标。研究应包含如下内容之一?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">?)自身教学中的疑难问题;</span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">?)“金课”建设的实践研究?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">?)大学教师自身专业发展领域的前沿及国内外热点、难点问题研究?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">项目申报者要求年龄在40岁以下、任?年以上的专任教师。共资助项目10个,每个项目资助经费1万元。项目运行周?年?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">2.“哈苑教学学术研究支持计划”项目为校级重点项目,申报者应围绕学校“地方性、应用型”的办学定位开展研究,以提高教学的实效性及应用推广性为立项目标。研究应包含如下内容之一?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">?)应用型高校人才培养模式创新研究与实?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">促进研究者以先进的教育理念为引领,更新人才培养观念,创新应用型人才培养模式,积极探索与实践应用型人才培养模式的新路径?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">?)应用型高校教学模式创新研究与实?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">支持研究者以学生学习为中心,合理利用现代教育技术,尝试多元的教学模式,如“翻转课堂”、“同伴教学”、“研讨性教学”等研究?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">?)应用型高校课堂教学设计创新研究与实?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">鼓励研究者结合自己的课堂教学,充分利用和开发数字化教育资源,实质性地开展“慕课”等课堂教学的设计和建设?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">项目申报者要求为在我校任?年以上的专任教师。共资助项目10个,每个项目资助经费2万元。项目运行周?年?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">(三)申报办?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">1.各学院组织本单位相关教师进行论证,并由学院统一组织进行申报。“哈苑青椒计划”项目及“哈苑教学学术研究支持计划”项目,每个学院各限推荐2项?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">2申报材料</span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">项目立项申报书、匿名评审活页(详见附件1)一式一份?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">3.申报方式</span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">申报人将纸质版材料报送至教师教学发展中心综合办(1号楼6?619),电子?项目立项书以:申报人姓?项目名称命名<span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">;</span>匿名评审活页?项目名称命名)发至联系人邮箱。申报截止日期为2019?0?5?0点前?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 42px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">(四)评审办?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 42px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">10?6日启动专家评审工作,评审结束后对结果进行公示?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><strong><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">二、结题验?/span></strong></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">(一)结题范?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">已完成研究的2017年度教师教学发展基金项目?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">(二)结题方?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">项目结题以二级学院为单位报送,按照《哈尔滨学院教师教学发展基金项目管理办法》中相关规定和要求办理(成果必须包含三项必备项:教学设计或教学变革的实践与反思等研究实践报告;负责人组织一次项目成果汇报课,呈现实体课程或改革成果;负责人举办一次专题报告或教学沙龙活动),由教发中心予以备案。项目申请人员调整及延期等事宜,均会同结题材料一并报送。所有结题材料一式两份?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">(三)时间要?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">结题材料报送截止日期与立项申报时间一致?/span></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><strong><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">三、联系方?/span></strong></p> <p style="line-height: 2em; text-indent: 43px"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">联系人:李爽,张宇。联系电话:86613124;电子邮箱:</span><a href="mailto:0451jsjxfzzx@sina.com" style="font-size: 21px; text-decoration: underline; font-family: 宋体,SimSun; color: blue"><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: blue">0451jsjxfzzx@sina.com</span></a><span style="font-size: 21px; font-family: 宋体,SimSun; color: rgb(67,67,67)">?/span></p> <p> </p></zwnr></div><div id="div_vote_id"></div> <fj> <p> <UL style="list-style-type:none;"> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423247" target="_blank">附件7:哈尔滨学院教师教学发展基金项目管理办法.docx</a>】已下载<span id="nattach423247"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423242" target="_blank">附件1-1教师教学发展基金项目立项申报?doc</a>】已下载<span id="nattach423242"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423250" target="_blank">附件3-1教师教学发展基金项目结项审批?docx</a>】已下载<span id="nattach423250"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423246" target="_blank">附件5教师教学发展基金项目资助经费汇总表.xlsx</a>】已下载<span id="nattach423246"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423248" target="_blank">附件1-2教师教学发展基金项目匿名评审活页.docx</a>】已下载<span id="nattach423248"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423243" target="_blank">附件6教师教学发展基金项目事项变更审批?doc</a>】已下载<span id="nattach423243"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423249" target="_blank">附件2教师教学发展基金项目立项汇总表.xlsx</a>】已下载<span id="nattach423249"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423245" target="_blank">附件4教师教学发展基金项目结题汇总表.xlsx</a>】已下载<span id="nattach423245"></span>?/li> <li>附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1250235438&wbfileid=423244" target="_blank">附件3-2教师教学发展基金项目佐证材料封面.docx</a>】已下载<span id="nattach423244"></span>?/li> </UL> </p></fj> </p> <p align="right">发布时间?fbsj>2019?9?9?09:10</fbsj> 点击?djs></djs> 发布人:<fbr>张宇</fbr> 审核??shr></shr></p> <p align="right">?a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();">关闭</a>?/p> <p align="right">?a href="19361.htm">下一条:庆祝新中国成?0周年“图说辉煌?-“不忘初心、昂扬奋进”主题演讲活动方?/a>?/p> </form><!--#endeditable--></div> <div id="ptfpaak6" style="clear: both"></div> <div id="ptfpaak6" class="center"> <div id="ptfpaak6" class="list-title"> <span class="fl span">相关文章</span> </div> <!--#begineditable "相关文章" name="相关文章" viewid="51464" tagname="相关文章" contype="" stylesysid="" clone="0"--> <span id="relateNewsjs51464js">读取内容?请等?..</span> <script language="JavaScript"> getRelateNewsjs51464js(0); function getRelateNewsjs51464js(temp) { var pars = 'archive=0&clickstyle=clickstyle51464&viewid=51464&leaderchar=%C2%B7&titlelen=50&days=3&endimage=&clickshow=false&clickname=%E7%82%B9%E5%87%BB%EF%BC%9A+&&linkmode=_blank&mode=10&pageUrl=/system/_owners/hrbu/_webprj/content.jsp&columnshow=2&wbnewsid=19391&owner=1250235438&limitdays=182&rowcount=5&columnstyle= columnstyle51464 &columnid=1073&uid=u4'; var url = '/system/resource/code/relatenews.jsp?'+pars; //需要POST的值,把每个变量都通过&来联? var postStr = "winstyle=winstyle&leaderfont=leaderfont51464&leaderimage=&linkmode=target=_blank&titlestylename=titlestyle51464×tylename=timestyle51464"; //实例化Ajax var ajax = false; //开始初始化XMLHttpRequest对象 if(window.XMLHttpRequest) { //Mozilla 浏览? ajax = new XMLHttpRequest(); if (ajax.overrideMimeType) { //设置MiME类别 ajax.overrideMimeType("text/xml"); } } else if (window.ActiveXObject) { // IE浏览? try { ajax = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.6.0"); } catch (e) { try { ajax = new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.3.0"); } catch (e) {} } } if (!ajax) { // 异常,创建对象实例失? window.alert("不能创建XMLHttpRequest对象实例."); return false; } //通过Post方式打开连接 ajax.open("POST", url, true); //定义传输的文件HTTP头信? ajax.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"); //发送POST数据 ajax.send(postStr); //获取执行状? ajax.onreadystatechange = function() { if(ajax.status=='12031') { temp++; if(temp<2) { getRelateNews_ajax(temp); } } //如果执行状态成功,那么就把返回信息写到指定的层? if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) { document.getElementById("relateNewsjs51464js").innerHTML = ajax.responseText; } } } </script> <!--#endeditable--> </div> <div id="ptfpaak6" class="containter footer"> <!--#begineditable "版权" name="版权" viewid="51437" tagname="版权" contype="" stylesysid="" clone="0"--><div id="ptfpaak6" class="center "> <img src="../../images/0.gif" class="fl ga"> <img src="../../images/ewm.png" class="fl ewm"> <div id="ptfpaak6" class="fl p"><p>   版权所有:哈尔滨学?地址?哈尔滨市南岗区中兴大?09?邮编?150086<br /> </div><!--#endeditable--></div><script type="text/javascript" src="../../js/jquery1.42.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/home.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/aspku.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/font-style.js"></script><script type="text/Javascript"> <!-- function MM_swapimgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/d6ec1d72-7bed-4f83-b89a-12440d5c78b5-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="51ƻPK10ȫƻѰ" href="http://www.inspobox.com">51ƻPK10ȫƻѰ</a> <a target="_blank" title="APP" href="http://www.cgodinu.com">APP</a> <a target="_blank" title="|APP" href="http://www.zawablo.com">|APP</a> <a target="_blank" title="PK10ȫƻѰ_˹" href="http://www.mapnug.com">PK10ȫƻѰ_˹</a> <a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.cfjnzx.tw">ʢ˲Ʊsx66com</a> <a target="_blank" title="ƽ̨" href="http://www.crazyder.com">ƽ̨</a> <a target="_blank" title="ʹ_APP_" href="http://www.raiid.com">ʹ_APP_</a> <a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.faxieyouxi.com">ʢ˲Ʊsx66com</a> <a target="_blank" title="ʶƱ_ҳ" href="http://www.stucka.net">ʶƱ_ҳ</a> <a target="_blank" title="093Ʊ_093Ʊapp_093ҳ" href="http://www.dspdown.com">093Ʊ_093Ʊapp_093ҳ</a> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='4abmn'><dl id='4abmn'></dl></pre><strike id='4abmn'></strike><p id='4abmn'><legend id='4abmn'></legend><noframes id='4abmn'><small id='4abmn'></small><noframes id='4abmn'></noframes></noframes></p><style id='4abmn'><q id='4abmn'></q></style><big id='4abmn'></big><form id='4abmn'></form><blockquote id='4abmn'><ul id='4abmn'><span id='4abmn'><b id='4abmn'><ol id='4abmn'><big id='4abmn'><span id='4abmn'></span></big></ol><small id='4abmn'></small><ol id='4abmn'><ul id='4abmn'><tbody id='4abmn'><fieldset id='4abmn'><strong id='4abmn'><li id='4abmn'><bdo id='4abmn'><abbr id='4abmn'></abbr></bdo><span id='4abmn'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='4abmn'><noframes id='4abmn'><tbody id='4abmn'></tbody></noframes></legend></b><strong id='4abmn'></strong></span></ul></blockquote><center id='4abmn'><small id='4abmn'><ins id='4abmn'><td id='4abmn'><div id='4abmn'></div></td></ins></small></center><del id='4abmn'><p id='4abmn'></p><noscript id='4abmn'><small id='4abmn'><b id='4abmn'></b><style id='4abmn'></style><i id='4abmn'></i><small id='4abmn'><dl id='4abmn'></dl><fieldset id='4abmn'><form id='4abmn'><dt id='4abmn'><code id='4abmn'></code><code id='4abmn'><div id='4abmn'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='4abmn'><kbd id='4abmn'></kbd><sup id='4abmn'><th id='4abmn'></th></sup></thead><sup id='4abmn'><strong id='4abmn'><i id='4abmn'></i></strong><small id='4abmn'><div id='4abmn'></div></small><ins id='4abmn'></ins></sup><legend id='4abmn'><table id='4abmn'></table></legend></noscript></del><li id='4abmn'><optgroup id='4abmn'></optgroup></li><label id='4abmn'></label><label id='4abmn'></label><sub id='4abmn'></sub><del id='4abmn'></del><em id='4abmn'><dd id='4abmn'></dd></em><small id='4abmn'></small><optgroup id='4abmn'><dfn id='4abmn'></dfn></optgroup><option id='4abmn'><tr id='4abmn'><code id='4abmn'></code></tr></option><fieldset id='4abmn'></fieldset><strong id='4abmn'></strong><noframes id='4abmn'><tfoot id='4abmn'></tfoot></noframes><q id='4abmn'><code id='4abmn'><select id='4abmn'></select></code></q><fieldset id='4abmn'><big id='4abmn'><tt id='4abmn'></tt></big><p id='4abmn'></p></fieldset><li id='4abmn'></li><li id='4abmn'></li><tfoot id='4abmn'></tfoot><small id='4abmn'></small><ul id='4abmn'></ul><option id='4abmn'></option><pre id='4abmn'><ins id='4abmn'></ins></pre><select id='4abmn'></select><ins id='4abmn'><td id='4abmn'><i id='4abmn'></i></td><u id='4abmn'><code id='4abmn'><thead id='4abmn'><button id='4abmn'><thead id='4abmn'><option id='4abmn'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='4abmn'><em id='4abmn'><big id='4abmn'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='4abmn'><strong id='4abmn'></strong><del id='4abmn'></del></sup><label id='4abmn'></label><q id='4abmn'><b id='4abmn'><acronym id='4abmn'></acronym><div id='4abmn'><button id='4abmn'><table id='4abmn'></table><sup id='4abmn'><dd id='4abmn'><tfoot id='4abmn'></tfoot></dd><blockquote id='4abmn'><noframes id='4abmn'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='4abmn'><ul id='4abmn'><li id='4abmn'></li></ul></div></q><tfoot id='4abmn'><font id='4abmn'><i id='4abmn'><dd id='4abmn'></dd></i></font></tfoot><tr id='4abmn'><optgroup id='4abmn'></optgroup></tr><address id='4abmn'><tfoot id='4abmn'></tfoot><dd id='4abmn'></dd></address><option id='4abmn'><abbr id='4abmn'><style id='4abmn'></style><tt id='4abmn'></tt><font id='4abmn'></font><u id='4abmn'><tt id='4abmn'></tt></u></abbr></option><dd id='4abmn'><ol id='4abmn'></ol></dd><bdo id='4abmn'><acronym id='4abmn'><pre id='4abmn'></pre></acronym><b id='4abmn'><span id='4abmn'></span></b><form id='4abmn'></form></bdo><dl id='4abmn'></dl><thead id='4abmn'></thead><tt id='4abmn'><tt id='4abmn'></tt><sub id='4abmn'><i id='4abmn'><dt id='4abmn'></dt><p id='4abmn'></p></i></sub></tt><acronym id='4abmn'><dd id='4abmn'></dd></acronym><small id='4abmn'><acronym id='4abmn'><i id='4abmn'><label id='4abmn'><kbd id='4abmn'><form id='4abmn'><div id='4abmn'><strike id='4abmn'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='4abmn'></bdo><strike id='4abmn'><table id='4abmn'></table></strike></small><strike id='4abmn'></strike><abbr id='4abmn'></abbr><tbody id='4abmn'></tbody><sup id='4abmn'></sup><code id='4abmn'><ul id='4abmn'><tfoot id='4abmn'></tfoot></ul></code><bdo id='4abmn'></bdo><tr id='4abmn'></tr><sup id='4abmn'></sup><abbr id='4abmn'></abbr><dfn id='4abmn'><dir id='4abmn'><p id='4abmn'></p></dir><small id='4abmn'><div id='4abmn'></div></small></dfn><th id='4abmn'><noscript id='4abmn'></noscript></th><address id='4abmn'><abbr id='4abmn'></abbr><big id='4abmn'></big></address><ol id='4abmn'><dd id='4abmn'><address id='4abmn'></address></dd></ol><sub id='4abmn'><optgroup id='4abmn'></optgroup><thead id='4abmn'></thead></sub><th id='4abmn'><del id='4abmn'></del></th><dd id='4abmn'><small id='4abmn'></small></dd><option id='4abmn'><thead id='4abmn'></thead></option><blockquote id='4abmn'></blockquote><option id='4abmn'></option><noframes id='4abmn'><legend id='4abmn'><style id='4abmn'><dir id='4abmn'><q id='4abmn'></q></dir></style></legend></noframes><u id='4abmn'></u><table id='4abmn'><table id='4abmn'><dir id='4abmn'><thead id='4abmn'><dl id='4abmn'><td id='4abmn'></td></dl></thead></dir><noframes id='4abmn'><i id='4abmn'><tr id='4abmn'><dt id='4abmn'><q id='4abmn'><span id='4abmn'><b id='4abmn'><form id='4abmn'><ins id='4abmn'></ins><ul id='4abmn'></ul><sub id='4abmn'></sub></form><legend id='4abmn'></legend><bdo id='4abmn'><pre id='4abmn'><center id='4abmn'></center></pre></bdo></b><th id='4abmn'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='4abmn'><optgroup id='4abmn'><dfn id='4abmn'><del id='4abmn'><code id='4abmn'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='4abmn'><div id='4abmn'><tfoot id='4abmn'></tfoot><dl id='4abmn'><fieldset id='4abmn'></fieldset></dl></div></noframes><label id='4abmn'></label></table><tfoot id='4abmn'></tfoot></table><span id='4abmn'></span><dfn id='4abmn'></dfn><tr id='4abmn'></tr><th id='4abmn'><tt id='4abmn'></tt><dd id='4abmn'></dd></th><optgroup id='4abmn'></optgroup><blockquote id='4abmn'></blockquote><center id='4abmn'></center><em id='4abmn'><kbd id='4abmn'></kbd><li id='4abmn'><span id='4abmn'></span></li><pre id='4abmn'></pre></em><ol id='4abmn'><tt id='4abmn'><label id='4abmn'><kbd id='4abmn'></kbd></label></tt></ol><sub id='4abmn'><sup id='4abmn'><dl id='4abmn'></dl><td id='4abmn'></td><tt id='4abmn'><blockquote id='4abmn'><big id='4abmn'><ol id='4abmn'><tt id='4abmn'><code id='4abmn'><p id='4abmn'></p><small id='4abmn'><li id='4abmn'></li><button id='4abmn'><tfoot id='4abmn'><i id='4abmn'></i></tfoot></button><tbody id='4abmn'><em id='4abmn'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='4abmn'><i id='4abmn'><span id='4abmn'></span><dt id='4abmn'><ol id='4abmn'></ol><b id='4abmn'></b><strike id='4abmn'><dir id='4abmn'></dir></strike></dt><legend id='4abmn'></legend><tr id='4abmn'><optgroup id='4abmn'><label id='4abmn'><select id='4abmn'><tt id='4abmn'><blockquote id='4abmn'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='4abmn'></b></i><dfn id='4abmn'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='4abmn'></option><td id='4abmn'><big id='4abmn'><tfoot id='4abmn'></tfoot></big><strong id='4abmn'></strong></td><tfoot id='4abmn'></tfoot><tfoot id='4abmn'><pre id='4abmn'><acronym id='4abmn'><table id='4abmn'><dir id='4abmn'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='4abmn'></tt><strong id='4abmn'><u id='4abmn'><div id='4abmn'><div id='4abmn'><q id='4abmn'></q></div><strong id='4abmn'><dt id='4abmn'><sub id='4abmn'><li id='4abmn'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='4abmn'></big><th id='4abmn'></th><dd id='4abmn'><center id='4abmn'></center></dd><td id='4abmn'></td><ol id='4abmn'><dd id='4abmn'><th id='4abmn'></th></dd></ol><dt id='4abmn'><div id='4abmn'><abbr id='4abmn'><strike id='4abmn'></strike></abbr></div></dt><center id='4abmn'></center><center id='4abmn'></center><bdo id='4abmn'><dd id='4abmn'><abbr id='4abmn'><strike id='4abmn'></strike><ul id='4abmn'><del id='4abmn'><q id='4abmn'><tbody id='4abmn'><noframes id='4abmn'><bdo id='4abmn'></bdo><ul id='4abmn'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='4abmn'><big id='4abmn'><dt id='4abmn'><acronym id='4abmn'></acronym><q id='4abmn'><select id='4abmn'><center id='4abmn'><dir id='4abmn'></dir></center></select><noscript id='4abmn'><strong id='4abmn'><tr id='4abmn'></tr></strong><label id='4abmn'></label><strike id='4abmn'></strike><option id='4abmn'><u id='4abmn'><ol id='4abmn'><blockquote id='4abmn'></blockquote></ol></u></option><table id='4abmn'></table></noscript><i id='4abmn'><abbr id='4abmn'></abbr></i><thead id='4abmn'><strong id='4abmn'><b id='4abmn'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='4abmn'></acronym><sub id='4abmn'></sub><optgroup id='4abmn'><del id='4abmn'><optgroup id='4abmn'></optgroup></del><button id='4abmn'></button></optgroup><ul id='4abmn'><em id='4abmn'></em><dir id='4abmn'><td id='4abmn'></td><address id='4abmn'></address><td id='4abmn'></td><thead id='4abmn'><thead id='4abmn'></thead><ul id='4abmn'></ul></thead></dir><del id='4abmn'></del><thead id='4abmn'></thead></ul><acronym id='4abmn'></acronym></bdo><legend id='4abmn'><font id='4abmn'><font id='4abmn'><span id='4abmn'><tr id='4abmn'><option id='4abmn'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='4abmn'><b id='4abmn'><select id='4abmn'></select></b></tbody><div id='4abmn'><form id='4abmn'></form><fieldset id='4abmn'><pre id='4abmn'><kbd id='4abmn'><u id='4abmn'><form id='4abmn'><li id='4abmn'><th id='4abmn'><dt id='4abmn'></dt></th></li><span id='4abmn'></span></form><address id='4abmn'></address></u><u id='4abmn'><tt id='4abmn'></tt></u></kbd></pre><p id='4abmn'></p></fieldset></div><tbody id='4abmn'><blockquote id='4abmn'><style id='4abmn'></style></blockquote><u id='4abmn'></u></tbody><fieldset id='4abmn'></fieldset><form id='4abmn'></form><li id='4abmn'><abbr id='4abmn'></abbr></li><acronym id='4abmn'></acronym><tt id='4abmn'><dl id='4abmn'></dl></tt><fieldset id='4abmn'></fieldset><em id='4abmn'></em><b id='4abmn'></b><p id='4abmn'></p><tbody id='4abmn'><address id='4abmn'></address><dd id='4abmn'></dd></tbody><dir id='4abmn'></dir><tbody id='4abmn'></tbody><ul id='4abmn'><select id='4abmn'></select></ul><td id='4abmn'></td><kbd id='4abmn'><tt id='4abmn'><q id='4abmn'></q></tt></kbd><tfoot id='4abmn'><select id='4abmn'><abbr id='4abmn'></abbr><table id='4abmn'></table></select></tfoot><em id='4abmn'><optgroup id='4abmn'><label id='4abmn'></label><ol id='4abmn'><dir id='4abmn'><label id='4abmn'></label><form id='4abmn'><thead id='4abmn'><tbody id='4abmn'></tbody></thead></form></dir><table id='4abmn'><form id='4abmn'><table id='4abmn'><legend id='4abmn'><li id='4abmn'></li><big id='4abmn'><span id='4abmn'><optgroup id='4abmn'><span id='4abmn'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='4abmn'></noscript><div id='4abmn'><code id='4abmn'><sup id='4abmn'><kbd id='4abmn'></kbd></sup><thead id='4abmn'><small id='4abmn'></small></thead></code></div><dt id='4abmn'></dt></table></form></table><abbr id='4abmn'><small id='4abmn'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='4abmn'><optgroup id='4abmn'></optgroup></abbr><sup id='4abmn'></sup><abbr id='4abmn'><style id='4abmn'><strike id='4abmn'><b id='4abmn'><i id='4abmn'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='4abmn'></table><dl id='4abmn'></dl><strike id='4abmn'></strike><tt id='4abmn'><p id='4abmn'></p></tt><div id='4abmn'><noscript id='4abmn'></noscript><dt id='4abmn'><bdo id='4abmn'><strong id='4abmn'><sup id='4abmn'><acronym id='4abmn'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='4abmn'><tbody id='4abmn'></tbody><tbody id='4abmn'><dl id='4abmn'></dl><del id='4abmn'></del><ins id='4abmn'><dfn id='4abmn'><button id='4abmn'></button></dfn></ins><td id='4abmn'></td><option id='4abmn'></option><tbody id='4abmn'><sub id='4abmn'><acronym id='4abmn'><font id='4abmn'><ins id='4abmn'></ins></font><tr id='4abmn'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='4abmn'></dir><address id='4abmn'><bdo id='4abmn'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='4abmn'><q id='4abmn'><dd id='4abmn'><fieldset id='4abmn'></fieldset></dd></q></form><ol id='4abmn'></ol><tfoot id='4abmn'></tfoot></dt></div><pre id='4abmn'><tt id='4abmn'></tt><noframes id='4abmn'></noframes></pre><dir id='4abmn'><tt id='4abmn'><q id='4abmn'></q><select id='4abmn'><dir id='4abmn'></dir><ins id='4abmn'><li id='4abmn'></li></ins><small id='4abmn'><ul id='4abmn'></ul></small><pre id='4abmn'></pre></select></tt><ul id='4abmn'></ul></dir><th id='4abmn'></th><ol id='4abmn'><sup id='4abmn'><i id='4abmn'><pre id='4abmn'><table id='4abmn'></table></pre></i></sup></ol><option id='4abmn'></option><dt id='4abmn'></dt><sup id='4abmn'></sup><big id='4abmn'></big><thead id='4abmn'></thead><p id='4abmn'></p><td id='4abmn'><acronym id='4abmn'><div id='4abmn'><tt id='4abmn'></tt></div><fieldset id='4abmn'></fieldset><bdo id='4abmn'></bdo><em id='4abmn'><font id='4abmn'></font></em></acronym></td><dir id='4abmn'></dir><u id='4abmn'></u><strong id='4abmn'><td id='4abmn'></td></strong><tt id='4abmn'></tt><q id='4abmn'><legend id='4abmn'><bdo id='4abmn'><bdo id='4abmn'><legend id='4abmn'><b id='4abmn'><strong id='4abmn'><label id='4abmn'><sup id='4abmn'><u id='4abmn'><sup id='4abmn'></sup></u><big id='4abmn'></big><select id='4abmn'></select></sup><p id='4abmn'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='4abmn'></noscript><dt id='4abmn'></dt></bdo></legend></q><small id='4abmn'></small><b id='4abmn'></b><li id='4abmn'><p id='4abmn'><label id='4abmn'><table id='4abmn'><sup id='4abmn'><em id='4abmn'></em></sup></table><blockquote id='4abmn'></blockquote></label></p></li><blockquote id='4abmn'></blockquote><dd id='4abmn'><thead id='4abmn'></thead><abbr id='4abmn'><noscript id='4abmn'><tbody id='4abmn'><style id='4abmn'><sup id='4abmn'><pre id='4abmn'></pre></sup><em id='4abmn'></em></style></tbody><optgroup id='4abmn'><tbody id='4abmn'><kbd id='4abmn'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='4abmn'></tfoot><big id='4abmn'><thead id='4abmn'></thead></big><div id='4abmn'><thead id='4abmn'><tfoot id='4abmn'><form id='4abmn'></form></tfoot><optgroup id='4abmn'><strong id='4abmn'><p id='4abmn'></p></strong><acronym id='4abmn'><dl id='4abmn'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='4abmn'><small id='4abmn'><small id='4abmn'></small><q id='4abmn'></q></small></p></div><th id='4abmn'></th><noscript id='4abmn'></noscript><dl id='4abmn'><fieldset id='4abmn'><abbr id='4abmn'><bdo id='4abmn'><th id='4abmn'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='4abmn'><pre id='4abmn'></pre><li id='4abmn'></li></small><ol id='4abmn'></ol><em id='4abmn'></em><dd id='4abmn'></dd><optgroup id='4abmn'><noframes id='4abmn'><li id='4abmn'><abbr id='4abmn'></abbr></li></noframes><optgroup id='4abmn'></optgroup><select id='4abmn'></select><dd id='4abmn'></dd></optgroup><acronym id='4abmn'></acronym><noscript id='4abmn'></noscript><li id='4abmn'><label id='4abmn'></label></li><table id='4abmn'></table></div>